• 19Sep

  Vitajte na stránke Centra univerzitnej pastorácie Emauzských učeníkov vo Zvolene.

  *****************


  NÁRODNÉ STRETNUTIE MLÁDEŽE P 18

  P18 thumbNárodné stretnutie mládeže P18 sa uskutoční v dňoch 26.-29. júla 2018 v Prešove. Mottom stretnutia je citát „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha“ (Lk 1, 30). Národné stretnutie bude prípravou na Svetové dni mládeže, ktoré sa budú konať v roku 2019 v Paname. Prihlasovanie na stretnutie mládeže P18 v Prešove začne 18.1.2018 vyplnením formulára
  na nižšie uvedenej stránke. Prihlásenie bude platné po uhradení a prijatí registračného poplatku. Z organizačných dôvodov sa bude dať prihlásiť len do 1.7.2018. Po tomto dátume sa bude dať prihlásiť už len na mieste, ale bez možnosti získať ubytovanie a stravu. Ďalšie podrobné informácie nájdete na stránke www.narodnestretnutiemladeze.sk

  PROSÍME O 2 % /3 %/ PRE CUP ZVOLEN

  Ako každý rok aj v tomto roku môžete niekomu prispieť z vašich daní, ktoré odvádzate štátu. Tu nižšie máte vyhlásenie, stačí ho vytlačiť, vypísať a poslať na príslušný daňový úrad. Vopred ďakujeme.

  Vyhlásenie-2018-DP-2017-CUP

  DUCHOVNÁ OBNOVA OD 16.-18.2.2018 A V ÁBELOVEJ

  Ako každý rok v advente a pôste patrí čas aj na duchovnú obnovu v Ábelovej. Obnovu v Advente nám dával a o duchovné slovo sa postaral br. Matej a o plné bruchá br. Bartolomej. Teraz v pôste sa o duchovné slovo postará br. Irenej a ako tradične o plné bruchá br. Bartolomej. Prihlásiť sa môžete v CUP na nástenke. Pozrite si zopár fotiek.  PREDVIANOČNÝ VEČER

  Pred Vianocami tesne pred skúškovým obdobím nás čakal predvianočný večer. Všetko začalo ružencom a rorátnou sv. omšou  v kaplnke CUP. Po nej nasledovala kapustnica v galérke a po nej sme si rozdali darčeky a kto nedostal darček na konci bola ešte tombola. Tu je pár fotiek.


  PREDNÁŠKA MODLITBA

  Dňa 15.11.2017 po sv. omši na Zvolenskom zámku sme mali v CUP prednášku s názvom Modlitba v Dominikánskej tradícii. Prednášku mal P. Irenej Maroš Findor OP, Thlic. a začala o 20.00 hod. v galérii Centra univerzitnej pastorácie Emauzských učeníkov na ulici M. R. Štefanika 20 vo Zvolene. Pre všetkých nás to bolo obohacujúce.

  MISIE NA INTERNÁTOCH – GODZONE MISSION

  Dňa 10.10.2017 ZKSM oblastné centrum Zvolen CUP organizovalo podujatie s názvom Godzone Mission. Už mesiac pred tým sme pozývali študentov z internátov, aby sa zúčastnili na tomto podujatí. Rozdávali sme im propagačné materiály a plagáty. Naše misie vyvrcholili akciou s názvom Godzone mission. Mladí zo spoločenstva SP si pripravili pre účastníkov bohatý program. Po krátkej úvodnej aktivitke, kde mal každý možnosť povedať, aký prežil deň, malo asi 40 mladých ľudí možnosť vypočuť si svedectvá rovesníkov o tom, ako prežívali a stále prežívajú ich vzťah s Bohom. Po dychberúcich slovách nasledovali spoločné chvály i modlitby pod vedením Daniela Launera. Zúčastnení mali možnosť sa navzájom spoznať, porozprávať o svojich zážiťkoch a tým nie len vytvoriť nové priateľstvá,ale aj prehĺbiť tie staré. Pre tých, ktorí mali potrebu  požiadať o modlitbovú  podporu bol vyčlenený aj priestor na osobné modlitby a žehnania. Záver večera bol ukončený neformálnym občerstvením, kde sa vytvoril príjemný a priateľský priestor pre rozhovory i vtipy. Veríme, že podujatie Godzone Mission skutočne splnilo svoju misiu, a všetci zúčastnení odišli naplnený novou nádejou i povzbudením do ďalších dní, ale najmä do vzťahu s Bohom.

  ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA 2017/2018

  Prázdniny sa skončili a sú za nami. Čaká nás znova škola, na ktorú ste sa už niektorí z vás tešili. Tak šup do práce. Začali sme v CUP-ke sv. omšami 25.9.2017. Hneď v tomto týždni 27.9.2017 vás pozývame na organizačné stretko do CUP-ky po sv. omši. Kto by chcel svojou maličkosťou pomôcť organizovať program na školský rok 2017/2018 nech príde. Ešte pred VENI SANCTE, ktoré bude v stredu 11.10.2017 na Zvolenskom zámku, budeme mať v CUP-ke GODZONE MISSION. Začíname sv. omšou o 18.00 hod. a po nej v galérii o 19.00 hod. vás čakajú chvály, svedectvá a slovo. Na začiatku roka to budú pre nás také misie. Vstup je voľný.

  AKO SME PREŽILI PRÁZDNINY

  Čerešňová brigáda

  Prázdninový čas sme na začiatku zaplnili brigádou na zbere čerešní. Otec Bartolomej asi s 20  študentmi z CUP a zo Slovenska sa v dňoch 10.júna-14.júla 2017 zúčastnil mesačnej brigády v Dunajskej Lužnej, kde si mladí mohli privyrobiť, oddýchnuť si od študijných povinností a zažiť spoločenstvo ochotných mladých ľudí.

  Putovanie s Máriou Magdalénou

  Od 17.-23.7.2017 sme zažili Putovanie s Máriou Magdalénou. Asi 65 mladých ľudí sa vybralo s Oravského Podzámku a medzi nimi nechýbali ani CUP-kári. Prešli sme Dolný Kubín, Zázrivú, Terchovú, Horný Vadičov a posledná zastávka bola v Žiline. V programe nechýbali sv. omše, spievané ranné a večerné chvály, workshopy a hlavne putovanie.

  FARSKÝ TÁBOR 2017

  Posledný júlový týždeň od 23.-29.7. niektorí mladí z CUP organizovali detský tábor v Ábelovej. Na ňom sa naši malí farníci zoznámili s významnými osobnosťami Cirkvi. Počas tábora v Ábelovej s názvom „Smutný svätý, žiadny svätý“ spoznali život kazateľa sv. Dominika Guzmána, putovali so sv. Jakubom, učili sa ctiť si rodičov ako bol sv. Joachim a Anna, zažili pravé misie so sv. Gorazdom a vyskúšali si aj prácu, chudobu a pokoru sv. Františka z Assisi. Tak 19 detí našej farnosti, ktoré boli rozdelené do skupín Zbytok, Ábelovčania a Kinder Mafia, prežili spolu krásny týždeň plný hier, úloh, kreativity ale aj modlitby. V duchu hesla „Oprav, František, môj dom“ sa účastníci podieľali aj na oprave Pustého dvora. Počas týždňa mali deti možnosť spoznať život nie len svätých, ale aj život známej slovenskej spisovateľky Boženy Slačíkovej Timravy, ktorá v Ábelovej istý čas pôsobila. Malí zvedavci tak mali možnosť navštíviť pamätnú izbu venovanú tejto osobnosti v Ábelovej, v súvislosti s tým patrí naše poďakovanie za priateľský prístup obecného úradu Ábelová. Animátori Michal Harazin, Štefan Moravčik, Marek Červienka a fr. Bartolomej OP, fr. Filip OP, ako aj farnosť sv. Dominika Zvolen-Západ ďakujú všetkým účastníkom, rodičom, sponzorom a podporovateľom tohto tábora. Naša vďaka patrí aj Mariane Michalkovej ASC z Rožňavy, ktorá sa starostlivo starala o brušká výletníkov.

  NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK V CUP

  Dňa 25.9.2017 začneme v CUP-ke po prázdninách program sv. omší a iných akcii. Dňa 11.10.2017 o 18.30 hod. bude mať CUP-ka so študentmi Technickej univerzity VENI SANCTE na Zvolenskom zámku. Budeme prosiť Ducha Svätého o dary pre nadchádzajúci školský rok 2017/18. V CUP-ke ponúkame spoločenstvo mladých ľudí, študentov i pracujúcich, možnosť rozhovoru  s kňazom a sviatosť zmierenia, tiché i moderované adorácie, modlitbu ruženca, prednášky a mnohé iné aktivity. Neboj sa a príď, stojí to za to. Stojí za to mať spoločenstvo veriacich ľudí, stojí za to mať možnosť prísť a jednoducho sa porozprávať o hocičom.

  PROJEKTY: ABY PUSTÝ DVOR NEBOL PUSTÝ A ABY SME SA NAUČILI MILOVAŤ VŠETKÝCH

  Pred prázdninami sme uskutočnili brigádu na Pustom dvore v Ábelovej a mali sme pár výjazdov k bezdomovcom v meste Zvolen. Pozrite si pár fotiek.


  KRÍŽOVÁ CESTA NA PUSTÝ HRAD

  Na zelený štvrtok 13.4.2017 ako každoročne organizovali CUP-kári krížovú cestu na pustý hrad vrámci veľkonočného trojdnia. Nášlo sa pár odvážlivcov, ktorí nezaspali a o 4.00 ráno si privstali a zúčastnili sa cesty nasledovania Ježiša Krista. Tu je pár fotiek.  FAŠIANGOVICA 2017

  Dňa 28.2. 2017 v utorok večer sa uskutočnila po sv. omši v CUP-ke Fašiangovica – šiškovica alebo jednoducho karneval. Každý, kto mohol si pripravil nejakú karnevalovú masku, bola súťaž o najlepšiu slaninu a nechýbala tombola a hudba do 24.00 hod. Súťaž v slanine vyhral P. Bartolomej, v maskách popri ostatným maskám ako sv. František, sv. Klára, kapitán Granko, indiánka atď. vyhrala rodinka úžasných. Stretli sme sa večer o 19.00 hod. a dobre sme sa zabavili.

  FLORBALOVÝ TURNAJ UPC A CUP

  Boli sme na 3. ročníku florbalového turnaja medzi UPC. Uskutočnil sa od 3.-5.3.2017 v UPC Bratislava. Pred rokom aj pred dvoma sme skončili zhodne na 5. mieste. Tohto roku sa predchádzajúce roky spočítali a bolo to 10. miesto, ale na 1. mieste medzi najlepšími dievčatami  sa umiestnila Betka Hrušovská. Ďakujeme všetkým, ktorí neváhali a išli hrať za našu CUP Zvolen. Možno bude budúci rok aj ďalší ročník a aby sme sa pripravili mávame tréningy každý pondelok v telocvični vysokej školy od 20.30  do 21.30 hod. Každý, kto má záujem hrať za našu CUP-ku, nech si príde zahrať.

  PREDNÁŠKA V CUP-ke

  Dňa 15.3.,2017 sme pozvali do našej CUP  po akademickej sv. omši na Zvolenskom zámku na prednášku Prof. PaedDr. ThDr. SSLic. Františka Trstenského, PhD. katolíckého kňaza, profesora, odborníka na biblické vedy, teológa a publicistu. V súčasnosti je prorektorom Katolíckej univerzity v Ružomberku pre zahraničné vzťahy a člen predsedníctva Federácie katolíckych univerzít Európy. František Trstenský slúžil sv. omšu o 18.30 hod. a potom sme sa presunuli do galérie Centra univerzitnej pastorácie na prednášku s témou Ľudská a Božská prirodzenosť Ježiša Krista. Sv. omša aj prednáška boli nezabudnuteľné.

  Plagát František Trstenský


  DUCHOVNÁ OBNOVA V POSTE

  Na duchovnú obnovu v pôste v roku 2017 sme si pozvali br. Oskara, novokňaza a uskutočnila sa 17.-19.3.2017 v Ábelovej. Téma bola veľmi aktuálna – 7 hlavných hriechov podľa púštnych otcov. Ďakujeme br. Oskarovi a všetkým zúčastneným.


  NOVÝ ROK 2017

  V CUP-ke začíname sv. omšami dňa 9.1.2017. N a Zvolenskom zámku by sme začali po skúškovom období prvou akademickou sv. omšou 15.2.2017. Prajeme vám v tomto novom roku 2017 veľa úspechov v štúdiu i v osobnom živote.

  PREDVIANOČNÝ VEČIEROK

  Dňa 7.12.2016 sa uskutočnil predvianočný večierok v CUP-ke po sv. omši na Zvolenskom zámku. Predtým sme si na sv. omši 23.11.2016 vyberali medzi sebou anjelikov. Za nich sme sa modlili, pomáhali im a pripravili aj nejaký darček, ktorý sme si na predvianočnom večierku rozdávali. Nechýbala kapustnica, darčeky a dobrá nálada.

  DUCHOVNÁ OBNOVA advent – pôst

  Ako každý rok, tak aj v roku 2016 sme mali duchovnú obnovu v Ábelovej. Advent je prípravou na Vianoce. Začala 9.12 v piatok a skončila 11.12.2016. Prežili sme spoločne duchovný program s P. Alanom a so s. Karolou. Určite všetci budeme na túto duchovnú obnovu spomínať, pretože bola veľmi inšpiratívna a dozvedeli sme sa veľa nových vecí. Z duchovnej obnovy z Adventu tu je pár fotiek


  PÚŤ S DOMINIKÁNMI NA SDM V KRAKOVE 2016

  Naša púť do Krakova začala v Ružomberku 25.7.2016, kedy sa  zbehlo 116 mladých ľudí  z celého Slovenska do základnej školy aby sa tam ubytovali a pripravili na ďalšie dni putovania. Z denníka jednej pútničky:

  26.7.2016 Dnes sa mi začína plniť sen. Vyrážame z Ružomberka, smer Krakov – na SVETOVÉ DNI MLÁDEŽE. Najbližšie dni našim jediným dopravným prostriedkom budú naše nohy. Najprv nás zanesú do starobylého kostolíka v Martinčeku. Miestny pán farár nás víta slovami : „V minulosti pútnikov považovali  sa svätých a modlitby svätých idú priamo k Bohu. Prosím modlite sa za našu farnosť a v Krakove pozdravte sv. Otca od Pavla Ondríka, likavského farára.“  Hneď  mám oveľa väčšiu chuť sa modliť, a tak sa učiť načúvať Božiemu hlasu, aby som vedela rozpoznať  Jeho hlas aj v hluku sveta, ako nás to v kázni vyzval  fr. Alan.  Naše nohy dlho nestoja a už nás nesú cez Liskovú, Kalameny, Bukovinu, až do Kvačian. Po ceste zažívame prvé dotyky milosrdenstva Boha aj ľudí.  Veď všade okolo bola búrka, a my sme predsa suchí vďaka tete z Kalamien, ktorá nám k fľašiam plných vody, pripojila aj dobrú radu. V Kvačanoch nás čakalo prekvapenie v podobe postelí (teda iba pre dievčatá) a chutných koláčov ( tie aj pre chalanov J).

  27.7.2016  Naše nohy si zaslúžia odpočinok, veď sme včera prešli 28 km. Zato dnes dostanú zabrať naše hlavy.  Dominikáni si pre nás pripravili niekoľko workshopov. Ja som sa najprv zamýšľala s fr. Alanom nad putovaním archy zmluvy – predobrazom Panny Márie v starom zákone. Neskôr s fr. Samuelom nad vysoko filozofickou témou Zrodenie Boha v nás a vyššími a nižšími mocnosťami. Až nás z toho hlavy boleli, tak  zase prišli na rad nohy . J Vyrazili sme cez nádhernú Kvačiansku dolinu s mlynom do Hút, kde nás opäť čakali postele (tentoraz aj pre chlapcov). Večer sme sa všetci navzájom zabávali narýchlo vymyslenými  scénkami a tancami. 116 mladých ľudí z rôznych  dominikánskych spoločenstiev a všetkých kútov Slovenska sa spojilo do kruhu a tancovalo belgičák. A tak sa zrodila komunita.

  28.7. 2016 Od rána prší, preto moje nohy kráčajú v pestrofarebnom pršiplášťovom sprievode. Každá kvapka mi pripomína stopy Božej milosti v minulosti, aby ma videli v budúcnosti, ako povedal fr. Damián na ranných chválach.  Prešli sme cez Veľké Borové a miesto do Malatinej mierime priamo do Chlebníc, hoci moje nohy protestujú,  no lejak je lejak. Tak zamestnám aspoň ruky volejbalom. J Rozmýšľam, prečo sú Chlebnice Chlebnice, podľa mňa by sa mali volať Koláčovce, toľko koláčov nás tam privítalo. A okrem nich milosrdné rodiny, s otvorenými srdcami, domami a najmä sprchami. J Keď sme sa už všetci okúpali, dominikáni nám pri Obrade umyli nohy, aby sme boli celí čisti, ako povedal Pán Ježiš pri poslednej večeri.  Podaktorí si ovlažili aj srdcia vo sv. spovedi a ostatní duše pri eucharistickej adorácii a chválových piesňach.

  29.7.2016  Dnes sme naše nohy zamenili za autobus, aj keď len na chvíľu, veď v Krakove sa ešte dosť naputujeme.  Pred Krakovom máme predsa len ešte jednu zástavku – Budzów. Poľské mestečko s pohostinnými rodinami, ako sa neskôr večer  ukázalo. Zatiaľ nás vítajú len dobrovoľníčky s poľskými balíčkami a výdatným obedom s fazuľou. Najedení a vyzbrojení novými SDM batohmi sa  vydáme konečne do medzinárodného mesta mladých. V Krakove sa k slovu opäť prihlásia naše nohy a zanesú nás na  Krížovú cestu so sv. Otcom, cez ulice plné mávajúcich ľudí s vlajkami celého sveta.  Sv. Otec sa každého z nás pýta: ,,Aký sa chceš vrátiť domov? Aký druh milosrdenstva môžeš ponúknuť ty?“

  30.7.2016 Ráno sa budíme v útulnom prostredí poľských rodín, ktoré nás večer prichýli, potom čo nás privítala kapela na vlečke od auta. J Mojej novej mamke sa iba ťažko s nami lúči, je jej ľúto, že nás mohla hostiť iba jednu jedinú noc. No moje nohy sa už nevedia dočkať ďalšej púte, tentoraz za relikviou bl. Pier Giorga Frassatiho uloženou v dominikánskom kostole v centre Krakova.  Cestou zažijem nečakané stretnutie. Sv. otec prechádza pár metrov popri nás a žehná nám.  Už mi je úplne jedno, že máme vstupenky do tak vzdialeného sektora J Po obede zamierime do konečnej zastávky našej púte Campus Misericordiae. A opäť na vlastnej koži pociťujeme milosrdenstvo ľudí , striekajú na nás osviežujúcu vodu a plnia nám aj prázdne fľašky. Na večernej nás sv. Otec vyzýva aby sme neboli gaučovi ľudia, za ktorých rozhodujú iní, menej schopní. Máme si na naše nohy obuť topánky, najlepšie horolezecké, a urobiť odtlačok do sveta.

  31.7.2016 Poslednú noc sme spali pod holým nebom priamo v Campuse, aby sme mohli spolu so sv. Ocom slúžiť slávnostnú vysielaciu sv. omšu. Po nej sme sa ponáhľali k svojim autobusom a naspäť domov, aby sme po celom Slovensku rozniesli pápežovo radostné posolstvo: „Boh je zanovito plný nádeje: vždy verí, že môžeme znovu vstať a nevzdáva sa, keď nás vidí vyhasnutých a bez radosti. Pretože sme vždy jeho milovanými deťmi.“

  radostná pútnička Betka Grznárová

  NECH JE NAŠE SÍDLISKO KRAJŠIE

  V OC Zvolen CUP ZKSM sme sa rozhodli, že sa angažujeme v dobrovoľníckej činnosti a využijeme jednu sobotu 28.5.2016 k oživeniu verejného priestranstva pri kláštore Dominikánov vo Zvolene na sídlisku Západ. Brigády sa zúčastnilo 25 mladých ľudí a očistili sme chodníky, natreli grafity a pergoly. Akcia sa vydarila a tu je pár fotiek.


  CUP NA ZÁPADNÉ SLOVENSKO.

  Jeden obyčajný víkend sa nám pošťastilo vybrať sa za našimi študentami a študentkami na stredné a západné Slovensko. Takto sme už navštívili spiš a zamagurie. Ráno v sobotu 7.5.2016 začala naša púť. Prešli sme do Prestavlkov po Miša, potom do Levíc k Matejovi a zakončili sme púť v Dunajskej Lužnej pri Majke. V nedeľu sme prešli do Sekul k Jankovi, potom do Trenčína-Opatová k Jožkovi a do Novej Dubnice k Deniske. Všade sme si pozreli nejaké zaujímavosti. Z Novej Dubnice naša cesta viedla do Hubovej k Betke a potom rovno domov do Zvolena. Ďakujeme všetkým, ktorých sme stretli za vrelé prijatie a pohostenie. Tu si pozrite pár fotiek.


  NOČNÝ BEH  V MESTE

  Dňa 19.4.2016 na Technickej univerzite bol beh nočným mestom, ktorý začal o 20.00 hod. Zúčastnili sa ho i naši CUP-kári.


  SLOVENSKÁ ĽUDOVÁ SV. OMŠA

  Na akademickej sv. omši v kaplnke Zvolenského zámku 20.4.2016 sme pokračovali v tradícii, ktorá vznikla minulý rok 2015 a to je sv. omša v ľudovom slovensko šate.


  FLORBALOVÝ ZÁPAS MEDZI UPC BANSKÁ BYSTRICA A CUP

  V nedeľu 10.4.2016 večer sa pár ľudí z CUP dostavilo do telocvične na cirkevnom gymnáziu na priateľský zápas. Po krutom boji za stavu 0:4 sme dokázali vyrovnať a po predlžení a nájazdoch tesne vyhrať. Ďakujeme UPC Banská Bystrica, že nás pozvali aj ostatným z CUP, ktorí prišli. Tu pár fotiek.


  PUTOVANIE DO KRAKOVA S DOMINIKÁNMI

  Pozývame vás na putovanie do Krakova od 25.7.-1.8.2016 Informácie a prihlasovanie na www.dominikani.sk. Treba vypísať prihlasovací formulár do 31.3.2016 a zaplatiť 90 €. Cup vám doplatí 45.-€. Do 15.6. zaplatíte 80€ a CUP vám doplatí polovicu 40€. Spolu sa platí 170€. Celkový počet účastníkov je obmedzený na 100, takže je potrebné sa prihlásiť čo najskôr.

  9. mesiacov za život

  Od 25 marca do 25.12.2016 budú modlitbové skupiny prítomné na miestach, kde násilne zomierajú nenarodené deti. Chceme utvoriť aj u nás takúto modlitbovú skupinu. Prihlásiť sa môžete u Tomáša Kissa.

  Krížová cesta na Pustý hrad

  Ako tradične, aj tento rok CUP so študentmi bola na Krížovej ceste na Pustom hrade netradične 24.marca na zelený štvrtok od 4:00 hod. ráno. Išli sme od nového internátu na Barinách. Asi 35 ľudí spoločne prešlo Ježišovo utrpenie a naše vykúpenie a pripojilo sa k spoločenstvu lásky medzi Otcom a Synom, ktorý je úplne solidárny s nami.

  CUP oslavuje Emauzských učeníkov

  V stredu 30.3.2016 vo veľkonočnej oktáve bude CUP sláviť svoj sviatok Emauzských učeníkov, pretože práve na tento deň pripadá čítanie Lk 24, 13-35. V predvečer nášho sviatku Emauzských učeníkov vás pozývame na trojhodinovú adoráciu do kaplnky CUP v dome Phorum  od večera 20:00 hod.

  Kána Galilejská

  Predmanželská príprava Kana Galilejská bude cez jeden víkend v apríli v Ábelovej. Páry sa môžu prihlásiť v CUP-ke alebo u Bartolomeja.

  DUCHOVNÁ OBNOVA NA PUSTOM DVORE

  V dňoch 19.-21.2. sa mladí nie len z nášho pastoračného centra zúčastnili duchovnej obnovy v Ábelovej. Pod vedením diakona br. Rafaela OP sa pripravili na obdobie pokánia a hlbšie sa ponorili do tajomstva lásky. Duchovná obnova pod názvom Štyri lásky priblížila mladým jediné prikázanie Krista ktorým je milovať sa navzájom v každej situácií nášho života a tak ich povzbudila aj ku skutkom milosrdenstva. Víkend bol obohatený aj o krížovú cestu v lone prírody, ale aj spoločne strávenými večermi pri hrách a rozhovoroch. O kňažskú službu sa postaral správca CUP p.Bartolomej OP.

  Ďakujeme všetkým zúčastnením a prajeme požehnané pôstne obdobie plné milosrdnej lásky!

  FLORBALOVÝ TURNAJ

  Bratislava hosťovala slovenské UPCečka

  Posledný februároví víkend sa opäť po roku zišli všetky UPCečka na florbalovom turnaji. Bratislavské UPeCe prichýlilo desať tímov z rôznych kútov Slovenska na 2.ročníku tohto turnaja. Po semestrovej príprave sa naši hráči nemajú za čo hanbiť. Náš tím prehral iba jeden zápas po tom, ako držal víťaznú šnúru 4 zápasy. V základnej skupine sme sa umiestnili na prvom mieste, avšak kameňom úrazu sa stal držiteľ striebornej medaile z minulého roka, tím UPeCe Bratislava, ktorá nás po náročnom boji vyradila. V celkovom poradí náš tím skončil na krásnom 5. mieste.

  Ďakujeme organizátorom za vytvorenie príjemnej atmosféry a možnosti stretnutia sa s inými členmi UPC. Už teraz sa tešíme na ďalší turnaj.

  FAŠIANGOVÝ KARNEVAL A SLANINOVICA V CUP

  Vojak, Ruženka či včielka Maja s Vilkom – aj také masky sa zúčastnili fašiangovice v posledný večer 9.2.2016 pred Popolcovou stredou. Fašiangovica začala sv. omšou v CUP a pokračovala v podobe tanca až do polnoci. Študenti ale aj mladí domkári prišli preoblečení v rôznych maskách, z ktorých v súťaži o najlepšiu masku vyhrala skupinová maska vokalistky Pala Haberu. Nechýbala i tradičná súťaž o najlepšiu slaninu. Z troch zúčastnených v súťaži najviac chutila slanina Mareka Červienku. Krátko pred desiatou hodinou podujatie vyvrcholilo tombolou, v ktorej každý získal niečo užitočné do svojej kuchyne. Závarečné hodiny fašiangov patrili tancovaniu a zábave až do polnoci, kedy začal pôst, a tak sa mladí rozišli do svojich izieb do internátov dúfajúc, že ráno vstanú do školy. Ďakujeme všetkým maskám za účasť na fašiangovici.

  Poďakovanie patrí aj Marekovi Červienkovi, ktorý sa postaral o hudbu počas celého podujatia.

  PREDVIANOČNÝ VEČER

  Posledná študentská omša na Zvolenskom zámku v stredu 16.12.2015 ukončila zimný semester a rovnako otvorila aj večer plný darčekov i zábavy. Vyvrcholením večera bolo rozdávanie darčekov svojím anjelikom, ktorých si každý z účastníkov náhodne vybral začiatkom adventu, no ešte pred samotným rozdávaním si pochutnali na kapustnici, ktorú už od poobedia, za pomoci Štefana Moravčíka, varila Mária Mertušová. Každý z účastníkov sa veľmi tešil z darčekov, a v tejto dobrej nálade pokračoval večer až do neskorých nočných hodín v podobe hudby a tancovania.

  Ďakujeme všetkým účastníkom večierka, za pomoc pri príprave a prajeme požehnané Vianočné sviatky!

  ADVENTNÝ PRAMEŇ

  Počas tretieho adventného víkendu prežili mladí študenti z CUP Zvolen duchovnú obnovu na Pustom dvore v Ábelovej. Duchovnú obnovu pod názvom Adventný prameň viedol správca CUP br. Bartolomej OP. Sedem mladých študentov tak malo príležitosť nie len načerpať síl do nastávajúceho skúškového obdobia, ale najmä pripraviť  svoju osobnú cestu Pánovi a s čistým srdcom očakávať príchod Spasiteľa na tento svet. Počas piatich prednášok, po ktorých nasledovalo silencium a revízia svojho života prechádzali postavami a udalosťami ako je Zvestovanie Panny Márie ale aj život a učenie Jána Krstiteľa v porovnaní s Ježišom Kristom. Súčasťou duchovnej obnovy boli tiež sv. omše, modlitby liturgie hodín, ale aj modlitba ruženca či večerná adorácia. Duchovná obnova sa tak stala v predvianočnom období skutočným Adventným prameňom, ktorý nasýtila srdcia účatníkov

  Ďakujeme br. Dominikovi OP, ktorý sa počas víkendu staral o stravu pre účastníkov.

  VÝROČIE POSVIACKY KAPLNKY

  Dňa 1.12.2015 sa v CUP stretli mladí študenti, aby oslávili 10. výročie posvätenia kaplnky. Oslava začala slávnostnými vešperami po ktorej nasledovala sv. omša. Koncelebrujúci kňaz p. Bartolomej Hurňanský OP v kázni načrtol mladým históriu miesta, v ktorej je dnes kaplnka a tiež povzbudil k vďačnosti za dar tejto kaplnky ako miesta, kde sa môžeme stretávať ako jedna rodina. Po ukončení sv. omše, ktorá bola doprevádzaná CUP zborom prebehlo hodovanie a agapé. Deň bolo obohatením aj oslavou narodenín koordinátorky CUP Márie Mertušovej a večer bol zakončený adoráciou, pri ktorej sa vystriedalo množstvo mladých,ktorí ďakovali za Centrum univerzitnej pastorácie vo Zvolene a prosili aj o požehnanie pre všetkých,ktorí prekročia jej prah.

  Štefan Moravčík

  STOPY V SNEHU PREMIETANIE FILMU

  plagat STOPYvSNEHU_ZV

  Dokument, 52 minút, Slovenská republika, Réžia: Slavomír Zrebný, Kinopremiéra SR: 24. 9. 2015
  Dňa 18.11.2015 po adakemickej sv. omši o 19.30 hod. vás pozývame na premietanie dokumentárneho filmu o pašovaní literatúry do Československa v období neslobody.
  Komunistický režim v Československu neumožňoval občanom slobodný prístup k informáciám. Len v 50 -tych rokoch bolo v Československu zlikvidovaných okolo 28 miliónov kníh, mnoho autorov bolo zakázaných a zriadená bola cenzúra. Film mapuje nielen samotné pašovanie, ale aj tlačenie kníh, samizdatov a ich distribúciu. Ústredným motívom je príbeh troch kamarátov, ktorí sa zapojili do pašovania literatúry cez hory. V roku 1983 boli zatknutí, uväznení a následne odsúdení. Súdny proces vyvolal protest verejnosti a na medzinárodnom poli sa ich zastal dokonca americký prezident Ronald Reagan. Film analyzuje fenomén pašovania literatúry a objasňuje motivácie ľudí, ktorí nezištne riskovali vlastnú slobodu, aby napomohli k vnútornej slobode a poznaniu ostatných.

  FOR LIFE MISION

  Ponúkame študentom možnosť hlbšie rozvinúť kultúru života a prolife problematiku v našom pastoračnom pôsobení medzi mladými študentmi. V bratislavskom UPC vzniklo neformálne združenie – tím zapálených študentov pre prolife aktivity s názvom For Life Mission, ktoré príťažlivým a kreatívnym spôsobom, jazykom mladých šíri posolstvo života medzi študentmi. Radi by sme na pôde Fóra života sprostredkovali ich skúsenosti aj ostatným UPC na Slovensku a zároveň rozvinuli bohatú diskusiu i prepojenie medzi jednotlivými pastoračnými centrami. Pozývame Vás spolu s dvoma – troma Vami vybratými mladými ľuďmi na spoločné formačné víkendové stretnutie do Liptovského Mikuláša v dňoch 27.-29.11. Program sa  bude týkať vstupnej informácie o prolife prístupoch, prezentácie For Life Mision, ako aj ďalších tém. Ťažisko je v zosieťovaní ľudí a v načrtnutí spoločnej stratégie. Ubytovanie a stravu hradí Fórum života. Začiatok stretnutia je v piatok 27.11. o 18.00 hod. koniec v nedeľu 29.11. o 14.00 hod. Záujemcovia sa môžu prihlásiť v CUP-ke do 18.11.2015. 

  VÍKENDOVÝ POBYT SÚSTREDENIE PRE SPEVÁKOV NA ÁBELOVEJ

  Dlho plánované sústredenie zboru CUP začalo v piatok 20.11.2015 večer naozaj zhurta. Hneď po príchode na dominikánsku osadlosť Pustý dvor sa účastníci pustili do nácviku vešpier a večernej sv. omše, po ktorej nasledovala večera. Neskoré hodiny boli venované motivačnému filmu o spevákoch – senioroch a záver dňa patril spoločenským hrám, pri ktorých mladí mohli tvoriť spoločenstvo.

  V sobotu ráno mladí zboristi odovzdali deň aj svoje hlasivky Bohu v rannej modlitbe. Po výdatných raňajkách nasledoval celodenný nácvik zboru prerušený iba obedom či sv. omšou, počas ktorého si zboristi precvičili hlasivky a naučili nové piesne ako napríklad Vďaka či Žalm 139. V tento deň i napriek nepriaznivému sneho-dažďovému počasiu mali účastníci možnosť absolvovať prechádzku a obdivovať krásu Detvianskeho regiónu. Sobotný večer bol zakončený opäť spoločenskými hrami.

  Zboristi naozaj išli až na dno svojich síl. Dokazuje to aj fakt, že ešte aj celé záverečné nedeľné doobedie bolo venované nácviku. Celé sústredenie bolo ukončené sv. omšou k sviatku nedele Krista Kráľa. Veríme, že zboristi počas sústredenia získali viac, ako len nové piesne, ktoré si môžete vypočuť pri mládežníckych sv. omšiach v stredu o 18.30 hod. v kaplnke na Zvolenskom zámku.

  Štefan Moravčík

  MIGRANTI _ HROZBA ALEBO PRÍNOS?

  beseda_migrantiPod tímto aktuálnym a veríme, že aj zaujímavým titulom sa skrýva  beseda, na ktorú Vás srdečne pozývame do UPC v Banskej Bystrici.

  Hosťom bude o. Ján Viglaš,
  rektor kňazského seminára v Banskej Bystrici – Badíne
  Začínajú v stredu 21. 10. 2015 po večernej sv. omši (asi o 20,00) v UPC Banská Bystrica .  Po našej akademickej sv. omši sa zvezieme autami od Zvolenského zámku. Prihlásiť sa môžeš v CUP do 20.10.2015.

  OSTURŇA A BELIANSKE TATRY

  Brigádnici z čerešní sme navštívili a pozreli si krásne zákutia Belianskych Tatier. V piatok 14.8. večer sme sa ubytovali v stanoch na záhrade u rodiny Tužákovcov. Na druhý deň sme si spolu s Tužákovcami urobili túru. Bolo nás akurát 12 statočných. Prešli sme Tatranskú Javorinu, Kopské sedlo, Široké sedlo až do Ždiaru. Navštívili sme ešte Tatranskú Kotlinu, Belianskú jaskyňu /bolo už zavreté/ , poobede sme mali úžasný obed a oslavu narodenín a večer sme mali v Osturni opekačku. V nedeľu sme mali rannú omšu už o 6.30 hod. a potom sme sa vybrali na cestu domov. Po ceste sme sa zastavili pozrieť Červený kláštor a potom hajde domov. Tu si pozrite pár fotiek.


  PÚŤ CUPKÁROV A DOMKÁROV NA P 15.

  Určite ste počuli o národnom stretnutí mládeže P15 v Poprade. Pozvanie prišlo od Konferencie biskupov Slovenska a dorazila aj medzi zvolenských cupkárov. Ideu spojiť príjemné a užitočné dostala jedna účastníčka púte a myšlienku rozvíjalsprávca CUP páter Bartolomej OP. V stredu 29.7.2015 sa napokon 11 odvážlivci stretli v Telgárte, kde si urobili krátky výlet k prameňu Hrona a odkiaľ nasledujúce ráno putovali naprieč Nízkymi Tatrami až do Liptovskej Tepličky, kde ich ubytoval miestny správca farnosti. Vo štvrtok pútnici putovali dlhých 10 hodín cez Kráľovú hoľu, Martalúzku, Smrečinské sedlo, Doštianky až do Liptovskej Tepličky, kde ich čakala výdatná večera. Záver prvého dňa ukončilo slávenie eucharistie. V piatok už smerovali kroky pútnikov priamo do arény v Poprade. Do Popradu tak prišli všetci pútnici v zdraví. Na P15 sa k nim pripojili už ďalší členovia skupiny, ktorí pre rozličné dôvody sa nemohli zúčastniť pešej púte. Účastníci prešli celkovo za 2 dni putovania okolo 55 km. Z P15 si tak odnášajú kopu zážitkov, stretnutí s priateľmi, ale aj boľavé nohy, ktoré im budú pripomínať namáhavé putovanie, ktoré si čisté srdce vyžaduje.

  CUP Zvolen a DOMKA Zvolen ďakujú účastníkom púte, rodine Hríbikovej za ubytovanie v Telgárte, farnosti Liptovská Teplička za poskytnutie ubytovania a nakoniec organizátorom NSM P15, bez ktorých by nevznikol dôvod na putovanie. Tu pár fotiek.

  PRVÁ SLOVENSKÁ ĽUDOVÁ SV. OMŠA

  Po prvý krát v histórii CUP-ky sme mali na Zvolenskom zámku sv. omšu v ľudovom štýle. Študenti si zohnali nejaké kroje z oblastí v ktorých žijú, ale prišli aj taký, ktorí kroj nemali. Slávnosť bola dňa 29.4.2015 o 18.30 hod. v kaplnke Zvolenského zámku. Sv. omša bola doprevádzaná liturgickým spevom v ľudovom štýle. Po sv. omši v CUP-ke sme si pochutnali na haluškách. Dňa 6.5.2015 o 18.30 v stredu budeme mať poslednú sv. omšu v tomto školskom roku Te Deum na Zvolenskom zámku. Cez skúškové budú sv. omše v kaplnke v CUP-ke od pondelka do stredy.

  SLOVENSKÝ RAJ 2015

  Od 1.5.-3.5.2015 sme boli spoločne na výlete v Slovenskom raji. Všetci, ktorí túžili po samote prírody na Kláštorisku, kde sme bývali a spoločne prechádzali zákutiami krás Slovenského raja. Prešli sme Letanovský mlyn, prielom Hornádu, Obrovský vodopád, Sokoliu dolinu a potom Malý a Veľký Kyseľ atď. Pozrite si pár fotiek:

  PREDMANŽELSKÁ PRÍPRAVA KÁNA GALILEJSKÁ 2016

  Rozmýšľaš o svojom budúcom povolaní. Od marca by sme chceli začať stretnutia tých, ktorý by mali záujem sa niečo viac dozvedieť o manželstve, spoznať trochu sám seba, rozprávať sa o tom s inými a pripraviť sa na spoločný život. Je to aj pre jednotlivcov. Prihlásiť sa môžete u brata Bartolomeja na 0907 438073 alebo barty@post.sk.

  FLORBALOVÝ TURNAJ MEDZI UPC A CUP 2015

  Boli sme na turnaji vo florbale medzi UPC. Začal 27.2 v Bratislave v UPC a skončil 1.3.2015. Po základnej skupine sme boli druhý a v konečnom hodnotení sme skončili na 5. mieste. Pred nami skončili UPC Ružomberok, UPC Bratislava, UPC  Košice a UPC Prešov. Pár fotiek si pozrite tu:

  MODLITBA V TICHU

  Ale keď sa ty ideš modliť, vojdi do svojej izby, zatvor za sebou dvere a modli sa k svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti. (Mt 6, 6) V duchu týchto slov Ťa spoločenstvo PUSTOVŇA (PUSTELNIA) z Krakova v rámci príprav na SVETOVÉ DNI MLÁDEŽE 2016 pozýva do Tvojho vnútra, kde pobudneš v stíšení, mlčaní, v tichu srdca. Ako pobudnúť s Bohom každý deň tvárou v tvár, odkladajúc bokom svoje plány, myšlienky aj slová? Ako sa Mu oddať celý? Na tieto otázky sa pokúša odpovedať táto útla kniha, ktorá vznikla v pustovni kdesi vo Francúzsku. Knihu si možno objednať na www.donbosco.sk ,  nájsť ju môžeš aj v predajniach vydavateľstva Don Bosco.

  Modlitba v tichu

  SEXUALITA VO VZŤAHOCH Richard Vašečka

  V stredu 5.11.2014 o 19.30 hod. po akademickej sv. omši v kaplnke Zvolenského zámku do CUP Emauzských učeníkov vo Zvolene zavítal na prednášku Mgr. Richard Vašečka poslanec NR SR. Rozprával na tému Sexualita vo vzťahoch.

  CUP MARATÓN KOŠICE

  CUP-károm sa nelenilo a ako v roku 2011 a 2012 sa zúčastnili Maratónu mieru v Košiciach. Dvaja bežali celý maratón a ostatní polku, ale aj tak to bolo náročné. Mali sme aj zabezpečovací tím a fotografov. Pár fotiek si môžete pozrieť tu a vychutnať atmosféru.


  PRÁZDNINY SÚ ZA NAMI

  Cez prázdniny ako každý začiatok prázdnin sme prežili na čerešňovej brigáde v Dunajskej Lužnej. Bolo nás dokopy asi 20 študentov. Mali sme možnosť si zarobiť a pomôcť sebe aj iným. Na konci prázdnin sme prežili pár dní na Ábelovej, v Dominikánskom duchovnom centre. To boli prázdniny s CUP-kou, popritom sme zažili množstvo iných stretnutí a akcii. Boli sme niektorí z nás niekoľkokrát na Katarínke, navštívili sme Medžugorie – mládežnícky festival a mali sme brigádu 72 hodín bez kompromisu atď. Pár fotiek si môžete pozrieť tu.

  72 HODÍN BEZ KOMPROMISU

  ZKSM v spolupráci s Domkou vo Zvolene sa zapojilo do celoslovenskej akcie 72 hodín bez kompromisu. V dňoch 16-18.5.2014 sme upratovali okolie kláštora na Západe vo Zvolene, čistili chodníky od buriny, čistili steny kláštora od pavučín a špiny, zatierali grafity a lepili ochrany proti holubom. Zapojili sme mladých ľudí, ktorí sú ochotní niečo zmeniť v svojom okolí a dobrovoľníckou činnosťou skrášliť a oživiť verejný priestor. Viď. pár fotiek.

  OSLAVOVALI SME SVIATOK EMAUZSKÝCH UČENÍKOV

  V stredu 23.4. vo veľkonočnej oktáve CUP oslavovala svojich patrónov. Prečo máme práve v oktáve sviatok Emauzských učeníkov? Pretože práve na tento deň pripadá čítanie Lk 24, 13-35. V predvečer nášho sviatku Emauzských učeníkov sme trochu pookriali na adorácii v kaplnke CUP v dome Phorum.  Náš sviatok sme oslávili na Zvolenskom zámku sv. omšou o 18.30 hod. a agapé v CUP-ke po sv. omši.

  KRÍŽOVÁ CESTA NA PUSTÝ HRAD

  Ako každý rok sme zakončili pôstne obdobie krížovou cestou na Pustý hrad. V roku 2014 to vychádza na 17.4.2014. Stretli sme sa pred internátom Bariny o 4.00 hod. ráno. Bola to naozajstná pravá krížová cesta, ktorá nás pripravila na veľkonočné trojdnie. Tu si pozrite pár fotiek.

  FAŠIANGOVICA

  V utorok pred pôstom sme sa pobavili a do 24.00 hod. trochu oddýchli. Väčšina z nás si pripravila masky, pretože to bol tak trochu i karneval, mali sme súťaž o slaninu, zase sa vrátila na 1. miesto slanina zo Spiša, potom bola súťaž o najlepšiu masku, vyhrala Alenka ako lekárka a Janko ako pacient a na konci sme mali tombolu. Bolo naozaj fajn, na budúce sa na vás tešíme. Pár fotiek si môžete pozrieť tu.

  SVADBY CUP-KÁROV

  V tomto roku 2014 si svoje áno spoločne povedali Alžbetka a Peter. Pred nedávnom mali svadby Zuzka a Vlado,  Štefan s Jankou, Tomáš a Gabika a Mária a Jozef. Prajeme im veľa šťastia v manželskom živote a veľa Božieho požehnania na spoločných cestách a aj v ich mene vás prosíme o modlitby za nich.

  HISTÓRIA ZVOLENSKEJ VEĽKOŽUPY A PREDVIANOČNÝ VEČER

  Mladí, ktorí chceli niečo vedieť o histórii nášho mesta a župy prišli do CUP-ky po sv. omši na zámku o 19.30 hod. O histórii nášho mesta a župy nám rozprával dominikán brat Bernard. Mal pre nás pripravených veľa zaujímavostí a starých dokumentov a mnoho perličiek o pôsobení župy, o pustom hrade a o živote pôvodného obyvateľstva nie len u nás, ale až ne Orave, Liptove a Turci. O týždeň neskoršie 11.12. sme mali poslednú sv. omšu na Zvolenskom zámku a po nej predvianočný večer. Nechýbala kapustnica, koláče a darčeky, ktoré sme dali študentom, ktorých sme si vylosovali. Potom sme mali ešte tombolu pre tých, ktorí nič nedostali, ale aj pre ostatných.  Spestrili sme si spoločne predvianočný čas a skúškové obdobie, ktoré práva začína.

  VÝLETY – KRÍŽNA, PIENINY…

  POZVANIE DO CUP

  Príď do CUP a aktívne využi svoj čas

  Nezanedbávaj svoju dušu a dopraj jej po čom túži. CUP Ti ponúka Svätú omšu spolu s rovesníkmi žijúcimi hodnotami milými Bohu, možnosť rozhovoru s kňazom a sviatosť zmierenia, tiché i moderované adorácie, modlitbu ruženca, prednášky a mnohé iné duchovné aktivity.

  Popri tom v CUP nájdeš množstvo priateľstiev a vzťahov (možno aj svojho životného partnera a neskôr manžela či manželku). Zároveň Ti ponúkame zapojením sa do našich akcií podnecovať v sebe ducha tvorivosti a všetkých svojich známych ale aj skrytých darov.

  Ak Vám CUP prirástlo k srdcu natoľko, že by ste sa chceli viac, alebo pravidelne zúčastňovať na jeho živote, pozývame Vás aj do jednotlivých stretiek a spoločenstiev ktoré tu slúžia.

  Neboj sa a príď, vieme že je to zo začiatku ťažké, ale uvidíš, že to stojí za to. Stojí za to mať spoločenstvo veriacich ľudí, stojí za to mať možnosť prísť a jednoducho sa porozprávať o hocičom, aj o problémoch.