• 19Sep

  Vitajte na stránke Centra univerzitnej pastorácie Emauzských učeníkov vo Zvolene.

  *****************


  PREDVIANOČNÝ VEČER

  Pred Vianocami tesne pred skúškovým obdobím nás čakal predvianočný večer. Všetko začalo ružencom a rorátnou sv. omšou  v kaplnke CUP. Po nej nasledovala kapustnica v galérke a po nej sme si rozdali darčeky a kto nedostal darček na konci bola ešte tombola.

  DUCHOVNÁ OBNOVA OD 7.-9.12.2018 V ÁBELOVEJ

  Ako každý rok v advente a pôste patrí čas aj na duchovnú obnovu v Ábelovej. Obnovu v pôste v dňoch od 7.12.-9.12.2018 nám dával a o duchovné slovo sa postaral br. Rafael a o plné bruchá br. Bartolomej.

  Nový školský rok v CUP vo Zvolene VENI SANCTE

  Dňa 24.9.2018 začneme v CUP-ke po prázdninách program sv. omší a iných akcii. Dňa 10.10.2018 o 18.30 hod. bude mať CUP-ka so študentmi Technickej univerzity VENI SANCTE na Zvolenskom zámku. Budeme prosiť Ducha Svätého o dary pre nadchádzajúci školský rok 2018/19. V CUP-ke ponúkame spoločenstvo mladých ľudí, študentov i pracujúcich, možnosť rozhovoru  s kňazom a sviatosť zmierenia, tiché i moderované adorácie, modlitbu ruženca, prednášky a mnohé iné aktivity. Neboj sa a príď, stojí to za to. Stojí za to mať spoločenstvo veriacich ľudí, stojí za to mať možnosť prísť a jednoducho sa porozprávať o hocičom.

  Centrum univerzitnej pastorácie Emauzských učeníkov

  Ako sme prežili prázdniny v Centre univerzitnej pastorácie vo Zvolene

  Čerešňová brigáda

  Prázdninový čas sme na začiatku zaplnili brigádou na zbere čerešní. Asi dvadsať študentov  z CUP a zo Slovenska sa v dňoch 10.- 30 júna 2018 zúčastnili mesačnej brigády v Dunajskej Lužnej, kde si mladí mohli privyrobiť, oddýchnuť si od študijných povinností a zažiť spoločenstvo ochotných mladých ľudí.

  Putovanie s Dominikánmi na P18

  Od 21.-26.7.2018 sme zažili Putovanie s Pannou Máriou na P18. Asi 73 mladých ľudí sa vybralo z Levoče a medzi nimi nechýbali ani CUP-kári. Prešli sme Markušovce, Slovinky a posledná zastávka bola v Gelnica. V programe nechýbali sv. omše, spievané ranné a večerné chvály, workshopy a hlavne putovanie. Z Gelnice sa väčšina mladých presunula autobusom na P 18, kde sme sa zúčastnili Národného stretnutia mládeže v Prešove.

  Letný tábor 2018 Z krajiny do krajiny

  Druhý júlový týždeň od 8.-14.7. niektorí mladí z CUP organizovali detský tábor v Ábelovej. Na ňom sa naši malí farníci zoznámili s významnými osobnosťami Cirkvi. Počas tábora v Ábelovej s názvom „Smutný svätý, žiadny svätý“ spoznali život kazateľa sv. Dominika Guzmána, putovali so sv. Jakubom, učili sa ctiť si rodičov ako bol sv. Joachim a Anna, zažili pravé misie so sv. Gorazdom a vyskúšali si aj prácu, chudobu a pokoru sv. Františka z Assisi. Tak 19 detí našej farnosti, ktoré boli rozdelené do skupín Zbytok, Ábelovčania a Kinder Mafia, prežili spolu krásny týždeň plný hier, úloh, kreativity ale aj modlitby. V duchu hesla „Oprav, František, môj dom“ sa účastníci podieľali aj na oprave Pustého dvora. Počas týždňa mali deti možnosť spoznať život nie len svätých, ale aj život známej slovenskej spisovateľky Boženy Slačíkovej Timravy, ktorá v Ábelovej istý čas pôsobila. Malí zvedavci tak mali možnosť navštíviť pamätnú izbu venovanú tejto osobnosti v Ábelovej, v súvislosti s tým patrí naše poďakovanie za priateľský prístup obecného úradu Ábelová. Animátori Michal Harazin, Štefan Moravčik, Marek Červienka a fr. Bartolomej OP, fr. Filip OP, ako aj farnosť sv. Dominika Zvolen-Západ ďakujú všetkým účastníkom, rodičom, sponzorom a podporovateľom tohto tábora. Naša vďaka patrí aj Mariane Michalkovej ASC z Rožňavy, ktorá sa starostlivo starala o brušká výletníkov.

  TE DEUM A 20 ROKOV CUP PRE MLADÝCH

  Centrum univerzitnej pastorácie oslavuje v tomto roku 2018 20 rokov svojej existencie. V máji roku 1998 sa to začalo stretnutiami študentov na starom internáte, kedy si po vzore vzniknutého UPC v Bratislave študenti dohodli, že také niečo uskutočnia tu vo Zvolene. To sa oficiálne podarilo v októbri 1998. Preto vás všetkých srdečne pozývame na slávnostné Te Deum – 20 rokov vtiahnutý do pohybu slova, ktoré sa uskutoční dňa 9.5.2018 o 18:30 v kostole sv. Alžbety vo Zvolene. Po sv. omši vás pozývame na vernisáž výstavy 20 rokov CUP pre mladých spojenú s diskusiou a otvorenie paletového sedenia s grilovačkou. Všetko to už bude v CUP-ke v galérii a na parkovisku vzadu za budovou CUP.

  CUP OSLAVOVALA EMAUZY.

  Dňa 4.4.2018 o 18.30 hod.  sme mali v CUP oslavu Emauzských učeníkov. Máme veľkonočnú oktávu a práve na dnes pripadalo liturgické čítanie o týchto učeníkoch, ktorí uverili pri lámaní chleba.  Sv. omšu, ktorá bola v kaplnke Emauzských učeníkov v CUP celebroval P. Matej Juraj Šulík OP. Po nej bola spoločná oslava v galérii CUP spojená s agape. Pri stretnutí sme sa rozhodli, že najbližšie akademické sv. omše v stredu budú v kaplnke CUP, čiže nie na Zvolenskom zámku. Najbližšie sa na akademickej sv. omši stretneme v kostole sv. Alžbety v meste Zvolen 9.5.2018 na Te deum. Všetci ste pozvaní.

  PREDNÁŠKA V CUP

  Dňa 14.3.2018 o 19.15 hod. sme mali v CUP prednášku na tému Duchovný rast. Prednášať nám benediktín P.Michal Mária Kukuča OSB v galérii CUP.  Témou prednášky bola Duchovný život – ako na to? Chceli sme ukázať mladým ľuďom v čom spočíva ich rast. Aké sú začiatky rastu: rozhodnutie, krízy, ako dobre usporiadať životné veci a vstup do stavu pokročilých. Prebrali sme mohutnosti a vyššie rozumové fakulty v človeku. Rozprávali sme o mohutnostiach v človeku: predstavivosť, zmyslová pamäť, kogitíva a spoločný zmysel. Existujú vyššie rozumné fakulty, ktoré má iba človek a zmyslové a vegetatívne. Vyššie fakulty tvorí intelektus, voluntus, ratio a memoria. Na konci bola ešte diskusia k téme.

  KRÍŽOVÁ CESTA NA PUSTÝ HRAD

  Na zelený štvrtok v noci o 4.00 hod. 29.3.2018 sa začala tradičná krížová cesta na pustý hrad. CUP-kári sa vydali na 14 zastavení krížovej cesty a na konci nás čakala odmena – trochu čaju a kávy.  Čakali sme vychádzajúce slnko, ale pre oblaky sme ho nevideli. Tešilôo nás hlavne, že sme boli s priateľmi a prežili sme spoločne Ježišovo utrpenie a bolesť na kríži.

  DUCHOVNÁ OBNOVA OD 16.-18.2.2018 V ÁBELOVEJ


  Ako každý rok v advente a pôste patrí čas aj na duchovnú obnovu v Ábelovej. Obnovu v pôste v dňoch od 16.2.-18.2.2018 nám dával a o duchovné slovo sa postaral br. Irenej a o plné bruchá br. Bartolomej. Pozrite si zopár fotiek.  PREDVIANOČNÝ VEČER

  Pred Vianocami tesne pred skúškovým obdobím nás čakal predvianočný večer. Všetko začalo ružencom a rorátnou sv. omšou  v kaplnke CUP. Po nej nasledovala kapustnica v galérke a po nej sme si rozdali darčeky a kto nedostal darček na konci bola ešte tombola. Tu je pár fotiek.


  PREDNÁŠKA MODLITBA

  Dňa 15.11.2017 po sv. omši na Zvolenskom zámku sme mali v CUP prednášku s názvom Modlitba v Dominikánskej tradícii. Prednášku mal P. Irenej Maroš Findor OP, Thlic. a začala o 20.00 hod. v galérii Centra univerzitnej pastorácie Emauzských učeníkov na ulici M. R. Štefanika 20 vo Zvolene. Pre všetkých nás to bolo obohacujúce.

  MISIE NA INTERNÁTOCH – GODZONE MISSION

  Dňa 10.10.2017 ZKSM oblastné centrum Zvolen CUP organizovalo podujatie s názvom Godzone Mission. Už mesiac pred tým sme pozývali študentov z internátov, aby sa zúčastnili na tomto podujatí. Rozdávali sme im propagačné materiály a plagáty. Naše misie vyvrcholili akciou s názvom Godzone mission. Mladí zo spoločenstva SP si pripravili pre účastníkov bohatý program. Po krátkej úvodnej aktivitke, kde mal každý možnosť povedať, aký prežil deň, malo asi 40 mladých ľudí možnosť vypočuť si svedectvá rovesníkov o tom, ako prežívali a stále prežívajú ich vzťah s Bohom. Po dychberúcich slovách nasledovali spoločné chvály i modlitby pod vedením Daniela Launera. Zúčastnení mali možnosť sa navzájom spoznať, porozprávať o svojich zážiťkoch a tým nie len vytvoriť nové priateľstvá,ale aj prehĺbiť tie staré. Pre tých, ktorí mali potrebu  požiadať o modlitbovú  podporu bol vyčlenený aj priestor na osobné modlitby a žehnania. Záver večera bol ukončený neformálnym občerstvením, kde sa vytvoril príjemný a priateľský priestor pre rozhovory i vtipy. Veríme, že

  FARSKÝ TÁBOR 2017

  Posledný júlový týždeň od 23.-29.7. niektorí mladí z CUP organizovali detský tábor v Ábelovej. Na ňom sa naši malí farníci zoznámili s významnými osobnosťami Cirkvi. Počas tábora v Ábelovej s názvom „Smutný svätý, žiadny svätý“ spoznali život kazateľa sv. Dominika Guzmána, putovali so sv. Jakubom, učili sa ctiť si rodičov ako bol sv. Joachim a Anna, zažili pravé misie so sv. Gorazdom a vyskúšali si aj prácu, chudobu a pokoru sv. Františka z Assisi. Tak 19 detí našej farnosti, ktoré boli rozdelené do skupín Zbytok, Ábelovčania a Kinder Mafia, prežili spolu krásny týždeň plný hier, úloh, kreativity ale aj modlitby. V duchu hesla „Oprav, František, môj dom“ sa účastníci podieľali aj na oprave Pustého dvora. Počas týždňa mali deti možnosť spoznať život nie len svätých, ale aj život známej slovenskej spisovateľky Boženy Slačíkovej Timravy, ktorá v Ábelovej istý čas pôsobila. Malí zvedavci tak mali možnosť navštíviť pamätnú izbu venovanú tejto osobnosti v Ábelovej, v súvislosti s tým patrí naše poďakovanie za priateľský prístup obecného úradu Ábelová. Animátori Michal Harazin, Štefan Moravčik, Marek Červienka a fr. Bartolomej OP, fr. Filip OP, ako aj farnosť sv. Dominika Zvolen-Západ ďakujú všetkým účastníkom, rodičom, sponzorom a podporovateľom tohto tábora. Naša vďaka patrí aj Mariane Michalkovej ASC z Rožňavy, ktorá sa starostlivo starala o brušká výletníkov.

  PROJEKTY: ABY PUSTÝ DVOR NEBOL PUSTÝ A ABY SME SA NAUČILI MILOVAŤ VŠETKÝCH

  Pred prázdninami sme uskutočnili brigádu na Pustom dvore v Ábelovej a mali sme pár výjazdov k bezdomovcom v meste Zvolen. Pozrite si pár fotiek.


  KRÍŽOVÁ CESTA NA PUSTÝ HRAD

  Na zelený štvrtok 13.4.2017 ako každoročne organizovali CUP-kári krížovú cestu na pustý hrad vrámci veľkonočného trojdnia. Nášlo sa pár odvážlivcov, ktorí nezaspali a o 4.00 ráno si privstali a zúčastnili sa cesty nasledovania Ježiša Krista. Tu je pár fotiek.  FAŠIANGOVICA 2017

  Dňa 28.2. 2017 v utorok večer sa uskutočnila po sv. omši v CUP-ke Fašiangovica – šiškovica alebo jednoducho karneval. Každý, kto mohol si pripravil nejakú karnevalovú masku, bola súťaž o najlepšiu slaninu a nechýbala tombola a hudba do 24.00 hod. Súťaž v slanine vyhral P. Bartolomej, v maskách popri ostatným maskám ako sv. František, sv. Klára, kapitán Granko, indiánka atď. vyhrala rodinka úžasných. Stretli sme sa večer o 19.00 hod. a dobre sme sa zabavili.

  FLORBALOVÝ TURNAJ UPC A CUP

  Boli sme na 3. ročníku florbalového turnaja medzi UPC. Uskutočnil sa od 3.-5.3.2017 v UPC Bratislava. Pred rokom aj pred dvoma sme skončili zhodne na 5. mieste. Tohto roku sa predchádzajúce roky spočítali a bolo to 10. miesto, ale na 1. mieste medzi najlepšími dievčatami  sa umiestnila Betka Hrušovská. Ďakujeme všetkým, ktorí neváhali a išli hrať za našu CUP Zvolen. Možno bude budúci rok aj ďalší ročník a aby sme sa pripravili mávame tréningy každý pondelok v telocvični vysokej školy od 20.30  do 21.30 hod. Každý, kto má záujem hrať za našu CUP-ku, nech si príde zahrať.

  PREDNÁŠKA V CUP-ke

  Dňa 15.3.,2017 sme pozvali do našej CUP  po akademickej sv. omši na Zvolenskom zámku na prednášku Prof. PaedDr. ThDr. SSLic. Františka Trstenského, PhD. katolíckého kňaza, profesora, odborníka na biblické vedy, teológa a publicistu. V súčasnosti je prorektorom Katolíckej univerzity v Ružomberku pre zahraničné vzťahy a člen predsedníctva Federácie katolíckych univerzít Európy. František Trstenský slúžil sv. omšu o 18.30 hod. a potom sme sa presunuli do galérie Centra univerzitnej pastorácie na prednášku s témou Ľudská a Božská prirodzenosť Ježiša Krista. Sv. omša aj prednáška boli nezabudnuteľné.

  DUCHOVNÁ OBNOVA V POSTE

  Na duchovnú obnovu v pôste v roku 2017 sme si pozvali br. Oskara, novokňaza a uskutočnila sa 17.-19.3.2017 v Ábelovej. Téma bola veľmi aktuálna – 7 hlavných hriechov podľa púštnych otcov. Ďakujeme br. Oskarovi a všetkým zúčastneným.


  SLOVENSKÁ ĽUDOVÁ SV. OMŠA

  Na akademickej sv. omši v kaplnke Zvolenského zámku 20.4.2016 sme pokračovali v tradícii, ktorá vznikla minulý rok 2015 a to je sv. omša v ľudovom slovensko šate.


  Kána Galilejská

  Predmanželská príprava Kana Galilejská bude cez jeden víkend v apríli v Ábelovej. Páry sa môžu prihlásiť v CUP-ke alebo u Bartolomeja.

  VÝROČIE POSVIACKY KAPLNKY

  Dňa 1.12.2015 sa v CUP stretli mladí študenti, aby oslávili 10. výročie posvätenia kaplnky. Oslava začala slávnostnými vešperami po ktorej nasledovala sv. omša. Koncelebrujúci kňaz p. Bartolomej Hurňanský OP v kázni načrtol mladým históriu miesta, v ktorej je dnes kaplnka a tiež povzbudil k vďačnosti za dar tejto kaplnky ako miesta, kde sa môžeme stretávať ako jedna rodina. Po ukončení sv. omše, ktorá bola doprevádzaná CUP zborom prebehlo hodovanie a agapé. Deň bolo obohatením aj oslavou narodenín koordinátorky CUP Márie Mertušovej a večer bol zakončený adoráciou, pri ktorej sa vystriedalo množstvo mladých,ktorí ďakovali za Centrum univerzitnej pastorácie vo Zvolene a prosili aj o požehnanie pre všetkých,ktorí prekročia jej prah.

  Štefan Moravčík

  OSTURŇA A BELIANSKE TATRY

  Brigádnici z čerešní sme navštívili a pozreli si krásne zákutia Belianskych Tatier. V piatok 14.8. večer sme sa ubytovali v stanoch na záhrade u rodiny Tužákovcov. Na druhý deň sme si spolu s Tužákovcami urobili túru. Bolo nás akurát 12 statočných. Prešli sme Tatranskú Javorinu, Kopské sedlo, Široké sedlo až do Ždiaru. Navštívili sme ešte Tatranskú Kotlinu, Belianskú jaskyňu /bolo už zavreté/ , poobede sme mali úžasný obed a oslavu narodenín a večer sme mali v Osturni opekačku. V nedeľu sme mali rannú omšu už o 6.30 hod. a potom sme sa vybrali na cestu domov. Po ceste sme sa zastavili pozrieť Červený kláštor a potom hajde domov. Tu si pozrite pár fotiek.


  PRVÁ SLOVENSKÁ ĽUDOVÁ SV. OMŠA

  Po prvý krát v histórii CUP-ky sme mali na Zvolenskom zámku sv. omšu v ľudovom štýle. Študenti si zohnali nejaké kroje z oblastí v ktorých žijú, ale prišli aj taký, ktorí kroj nemali. Slávnosť bola dňa 29.4.2015 o 18.30 hod. v kaplnke Zvolenského zámku. Sv. omša bola doprevádzaná liturgickým spevom v ľudovom štýle. Po sv. omši v CUP-ke sme si pochutnali na haluškách. Dňa 6.5.2015 o 18.30 v stredu budeme mať poslednú sv. omšu v tomto školskom roku Te Deum na Zvolenskom zámku. Cez skúškové budú sv. omše v kaplnke v CUP-ke od pondelka do stredy.

  SEXUALITA VO VZŤAHOCH Richard Vašečka

  V stredu 5.11. o 19.30 hod. po akademickej sv. omši v kaplnke Zvolenského zámku do CUP Emauzských učeníkov vo Zvolene zavítal na prednášku Mgr. Richard Vašečka poslanec NR SR. Rozprával na tému Sexualita vo vzťahoch.

  HISTÓRIA ZVOLENSKEJ VEĽKOŽUPY A PREDVIANOČNÝ VEČER

  Mladí, ktorí chceli niečo vedieť o histórii nášho mesta a župy prišli do CUP-ky po sv. omši na zámku o 19.30 hod. O histórii nášho mesta a župy nám rozprával dominikán brat Bernard. Mal pre nás pripravených veľa zaujímavostí a starých dokumentov a mnoho perličiek o pôsobení župy, o pustom hrade a o živote pôvodného obyvateľstva nie len u nás, ale až ne Orave, Liptove a Turci. O týždeň neskoršie 11.12. sme mali poslednú sv. omšu na Zvolenskom zámku a po nej predvianočný večer. Nechýbala kapustnica, koláče a darčeky, ktoré sme dali študentom, ktorých sme si vylosovali. Potom sme mali ešte tombolu pre tých, ktorí nič nedostali, ale aj pre ostatných.  Spestrili sme si spoločne predvianočný čas a skúškové obdobie, ktoré práva začína.

  VÝLETY – KRÍŽNA, PIENINY…

  POZVANIE DO CUP

  Príď do CUP a aktívne využi svoj čas

  Nezanedbávaj svoju dušu a dopraj jej po čom túži. CUP Ti ponúka Svätú omšu spolu s rovesníkmi žijúcimi hodnotami milými Bohu, možnosť rozhovoru s kňazom a sviatosť zmierenia, tiché i moderované adorácie, modlitbu ruženca, prednášky a mnohé iné duchovné aktivity.

  Popri tom v CUP nájdeš množstvo priateľstiev a vzťahov (možno aj svojho životného partnera a neskôr manžela či manželku). Zároveň Ti ponúkame zapojením sa do našich akcií podnecovať v sebe ducha tvorivosti a všetkých svojich známych ale aj skrytých darov.

  Ak Vám CUP prirástlo k srdcu natoľko, že by ste sa chceli viac, alebo pravidelne zúčastňovať na jeho živote, pozývame Vás aj do jednotlivých stretiek a spoločenstiev ktoré tu slúžia.

  Neboj sa a príď, vieme že je to zo začiatku ťažké, ale uvidíš, že to stojí za to. Stojí za to mať spoločenstvo veriacich ľudí, stojí za to mať možnosť prísť a jednoducho sa porozprávať o hocičom, aj o problémoch.