• 19Sep

  Vitajte na stránke Centra univerzitnej pastorácie Emauzských učeníkov vo Zvolene.

  *****************


  CUP NA ZÁPADNÉ SLOVENSKO.

  Jeden obyčajný víkend sa nám pošťastilo sa vybrať za našimi študentami a študentkami na stredné a západné Slovensko. Takto sme už navštívili spiš a zamagurie. Ráno v sobotu 7.5.2016 začala naša púť. Prešli sme do Prestavlkov po Miša, potom do Levíc k Matejovi a zakončili sme púť v Dunajskej Lužnej pri Majke. V nedeľu sme prešli do Sekul k Jankovi, potom do Trenčína-Opatová k Jožkovi a do Novej Dubnice k Deniske. Všade sme si pozreli nejaké zaujímavosti. Z Novej Dubnice naša cesta viedla do Hubovej k Betke a potom rovno domov do Zvolena. Ďakujeme všetkým, ktorých sme stretli za vrelé prijatie a pohostenie. Tu si pozrite pár fotiek.


  2/3/ % PRE CUP

  Aj v tomto roku môžete poukázať 2/3/ % zo svojej dane za rok 2015. Ak by ste chceli poukázať nám Centru univerzitnej pastorácie Emauzských učeníkov vyhlásenie si môžete vyzdvihnúť v CUP na Štefanikovej ulici. Ďakujeme.

  Údaje o prijímateľovi: IČO: 35984031, Právna forma: Účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti, Obchodné meno: Centrum univerzitnej pastorácie Emauzských učeníkov, Sídlo-Ulica: ŠD Ľ.Š. Študentská, Súpisné/orientačné číslo: 27, PSČ: 96001, Obec: Zvolen

  NOČNÝ BEH  V MESTE

  Dňa 19.4.2016 na Technickej univerzite bol beh nočným mestom, ktorý začal o 20.00 hod. Zúčastnili sa ho i naši CUP-kári.


  SLOVENSKÁ ĽUDOVÁ SV. OMŠA

  Na akademickej sv. omši v kaplnke Zvolenského zámku 20.4.2016 sme pokračovali v tradícii, ktorá vznikla minulý rok 2015 a to je sv. omša v ľudovom slovensko šate.


  FLORBALOVÝ ZÁPAS MEDZI UPC BANSKÁ BYSTRICA A CUP

  V nedeľu 10.4.2016 večer sa pár ľudí z CUP dostavilo do telocvične na cirkevnom gymnáziu na priateľský zápas. Po krutom boji za stavu 0:4 sme dokázali vyrovnať a po predlžení a nájazdoch tesne vyhrať. Ďakujeme UPC Banská Bystrica, že nás pozvali aj ostatným z CUP, ktorí prišli. Tu pár fotiek.


  PUTOVANIE DO KRAKOVA S DOMINIKÁNMI

  Pozývame vás na putovanie do Krakova od 25.7.-1.8.2016 Informácie a prihlasovanie na www.dominikani.sk. Treba vypísať prihlasovací formulár do 31.3.2016 a zaplatiť 90 €. Cup vám doplatí 45.-€. Do 15.6. zaplatíte 80€ a CUP vám doplatí polovicu 40€. Spolu sa platí 170€. Celkový počet účastníkov je obmedzený na 100, takže je potrebné sa prihlásiť čo najskôr.

  9. mesiacov za život

  Od 25 marca do 25.12.2016 budú modlitbové skupiny prítomné na miestach, kde násilne zomierajú nenarodené deti. Chceme utvoriť aj u nás takúto modlitbovú skupinu. Prihlásiť sa môžete u Tomáša Kissa.

  Krížová cesta na Pustý hrad

  Ako tradične, aj tento rok CUP so študentmi bola na Krížovej ceste na Pustom hrade netradične 24.marca na zelený štvrtok od 4:00 hod. ráno. Išli sme od nového internátu na Barinách. Asi 35 ľudí spoločne prešlo Ježišovo utrpenie a naše vykúpenie a pripojilo sa k spoločenstvu lásky medzi Otcom a Synom, ktorý je úplne solidárny s nami.

  CUP oslavuje Emauzských učeníkov

  V stredu 30.3.2016 vo veľkonočnej oktáve bude CUP sláviť svoj sviatok Emauzských učeníkov, pretože práve na tento deň pripadá čítanie Lk 24, 13-35. V predvečer nášho sviatku Emauzských učeníkov vás pozývame na trojhodinovú adoráciu do kaplnky CUP v dome Phorum  od večera 20:00 hod.

  Kána Galilejská

  Predmanželská príprava Kana Galilejská bude cez jeden víkend v apríli v Ábelovej. Páry sa môžu prihlásiť v CUP-ke alebo u Bartolomeja.

  DUCHOVNÁ OBNOVA NA PUSTOM DVORE

  V dňoch 19.-21.2. sa mladí nie len z nášho pastoračného centra zúčastnili duchovnej obnovy v Ábelovej. Pod vedením diakona br. Rafaela OP sa pripravili na obdobie pokánia a hlbšie sa ponorili do tajomstva lásky. Duchovná obnova pod názvom Štyri lásky priblížila mladým jediné prikázanie Krista ktorým je milovať sa navzájom v každej situácií nášho života a tak ich povzbudila aj ku skutkom milosrdenstva. Víkend bol obohatený aj o krížovú cestu v lone prírody, ale aj spoločne strávenými večermi pri hrách a rozhovoroch. O kňažskú službu sa postaral správca CUP p.Bartolomej OP.

  Ďakujeme všetkým zúčastnením a prajeme požehnané pôstne obdobie plné milosrdnej lásky!

  FLORBALOVÝ TURNAJ

  Bratislava hosťovala slovenské UPCečka

  Posledný februároví víkend sa opäť po roku zišli všetky UPCečka na florbalovom turnaji. Bratislavské UPeCe prichýlilo desať tímov z rôznych kútov Slovenska na 2.ročníku tohto turnaja. Po semestrovej príprave sa naši hráči nemajú za čo hanbiť. Náš tím prehral iba jeden zápas po tom, ako držal víťaznú šnúru 4 zápasy. V základnej skupine sme sa umiestnili na prvom mieste, avšak kameňom úrazu sa stal držiteľ striebornej medaile z minulého roka, tím UPeCe Bratislava, ktorá nás po náročnom boji vyradila. V celkovom poradí náš tím skončil na krásnom 5. mieste.

  Ďakujeme organizátorom za vytvorenie príjemnej atmosféry a možnosti stretnutia sa s inými členmi UPC. Už teraz sa tešíme na ďalší turnaj.

  FAŠIANGOVÝ KARNEVAL A SLANINOVICA V CUP

  Vojak, Ruženka či včielka Maja s Vilkom – aj také masky sa zúčastnili fašiangovice v posledný večer 9.2.2016 pred Popolcovou stredou. Fašiangovica začala sv. omšou v CUP a pokračovala v podobe tanca až do polnoci. Študenti ale aj mladí domkári prišli preoblečení v rôznych maskách, z ktorých v súťaži o najlepšiu masku vyhrala skupinová maska vokalistky Pala Haberu. Nechýbala i tradičná súťaž o najlepšiu slaninu. Z troch zúčastnených v súťaži najviac chutila slanina Mareka Červienku. Krátko pred desiatou hodinou podujatie vyvrcholilo tombolou, v ktorej každý získal niečo užitočné do svojej kuchyne. Závarečné hodiny fašiangov patrili tancovaniu a zábave až do polnoci, kedy začal pôst, a tak sa mladí rozišli do svojich izieb do internátov dúfajúc, že ráno vstanú do školy. Ďakujeme všetkým maskám za účasť na fašiangovici.

  Poďakovanie patrí aj Marekovi Červienkovi, ktorý sa postaral o hudbu počas celého podujatia.

  PREDVIANOČNÝ VEČER

  Posledná študentská omša na Zvolenskom zámku v stredu 16.12.2015 ukončila zimný semester a rovnako otvorila aj večer plný darčekov i zábavy. Vyvrcholením večera bolo rozdávanie darčekov svojím anjelikom, ktorých si každý z účastníkov náhodne vybral začiatkom adventu, no ešte pred samotným rozdávaním si pochutnali na kapustnici, ktorú už od poobedia, za pomoci Štefana Moravčíka, varila Mária Mertušová. Každý z účastníkov sa veľmi tešil z darčekov, a v tejto dobrej nálade pokračoval večer až do neskorých nočných hodín v podobe hudby a tancovania.

  Ďakujeme všetkým účastníkom večierka, za pomoc pri príprave a prajeme požehnané Vianočné sviatky!

  ADVENTNÝ PRAMEŇ

  Počas tretieho adventného víkendu prežili mladí študenti z CUP Zvolen duchovnú obnovu na Pustom dvore v Ábelovej. Duchovnú obnovu pod názvom Adventný prameň viedol správca CUP br. Bartolomej OP. Sedem mladých študentov tak malo príležitosť nie len načerpať síl do nastávajúceho skúškového obdobia, ale najmä pripraviť  svoju osobnú cestu Pánovi a s čistým srdcom očakávať príchod Spasiteľa na tento svet. Počas piatich prednášok, po ktorých nasledovalo silencium a revízia svojho života prechádzali postavami a udalosťami ako je Zvestovanie Panny Márie ale aj život a učenie Jána Krstiteľa v porovnaní s Ježišom Kristom. Súčasťou duchovnej obnovy boli tiež sv. omše, modlitby liturgie hodín, ale aj modlitba ruženca či večerná adorácia. Duchovná obnova sa tak stala v predvianočnom období skutočným Adventným prameňom, ktorý nasýtila srdcia účatníkov

  Ďakujeme br. Dominikovi OP, ktorý sa počas víkendu staral o stravu pre účastníkov.

  VÝROČIE POSVIACKY KAPLNKY

  Dňa 1.12.2015 sa v CUP stretli mladí študenti, aby oslávili 10. výročie posvätenia kaplnky. Oslava začala slávnostnými vešperami po ktorej nasledovala sv. omša. Koncelebrujúci kňaz p. Bartolomej Hurňanský OP v kázni načrtol mladým históriu miesta, v ktorej je dnes kaplnka a tiež povzbudil k vďačnosti za dar tejto kaplnky ako miesta, kde sa môžeme stretávať ako jedna rodina. Po ukončení sv. omše, ktorá bola doprevádzaná CUP zborom prebehlo hodovanie a agapé. Deň bolo obohatením aj oslavou narodenín koordinátorky CUP Márie Mertušovej a večer bol zakončený adoráciou, pri ktorej sa vystriedalo množstvo mladých,ktorí ďakovali za Centrum univerzitnej pastorácie vo Zvolene a prosili aj o požehnanie pre všetkých,ktorí prekročia jej prah.

  Štefan Moravčík

  STOPY V SNEHU PREMIETANIE FILMU

  plagat STOPYvSNEHU_ZV

  Dokument, 52 minút, Slovenská republika, Réžia: Slavomír Zrebný, Kinopremiéra SR: 24. 9. 2015
  Dňa 18.11.2015 po adakemickej sv. omši o 19.30 hod. vás pozývame na premietanie dokumentárneho filmu o pašovaní literatúry do Československa v období neslobody.
  Komunistický režim v Československu neumožňoval občanom slobodný prístup k informáciám. Len v 50 -tych rokoch bolo v Československu zlikvidovaných okolo 28 miliónov kníh, mnoho autorov bolo zakázaných a zriadená bola cenzúra. Film mapuje nielen samotné pašovanie, ale aj tlačenie kníh, samizdatov a ich distribúciu. Ústredným motívom je príbeh troch kamarátov, ktorí sa zapojili do pašovania literatúry cez hory. V roku 1983 boli zatknutí, uväznení a následne odsúdení. Súdny proces vyvolal protest verejnosti a na medzinárodnom poli sa ich zastal dokonca americký prezident Ronald Reagan. Film analyzuje fenomén pašovania literatúry a objasňuje motivácie ľudí, ktorí nezištne riskovali vlastnú slobodu, aby napomohli k vnútornej slobode a poznaniu ostatných.

  FOR LIFE MISION

  Ponúkame študentom možnosť hlbšie rozvinúť kultúru života a prolife problematiku v našom pastoračnom pôsobení medzi mladými študentmi. V bratislavskom UPC vzniklo neformálne združenie – tím zapálených študentov pre prolife aktivity s názvom For Life Mission, ktoré príťažlivým a kreatívnym spôsobom, jazykom mladých šíri posolstvo života medzi študentmi. Radi by sme na pôde Fóra života sprostredkovali ich skúsenosti aj ostatným UPC na Slovensku a zároveň rozvinuli bohatú diskusiu i prepojenie medzi jednotlivými pastoračnými centrami. Pozývame Vás spolu s dvoma – troma Vami vybratými mladými ľuďmi na spoločné formačné víkendové stretnutie do Liptovského Mikuláša v dňoch 27.-29.11. Program sa  bude týkať vstupnej informácie o prolife prístupoch, prezentácie For Life Mision, ako aj ďalších tém. Ťažisko je v zosieťovaní ľudí a v načrtnutí spoločnej stratégie. Ubytovanie a stravu hradí Fórum života. Začiatok stretnutia je v piatok 27.11. o 18.00 hod. koniec v nedeľu 29.11. o 14.00 hod. Záujemcovia sa môžu prihlásiť v CUP-ke do 18.11.2015. 

  VÍKENDOVÝ POBYT SÚSTREDENIE PRE SPEVÁKOV NA ÁBELOVEJ

  Dlho plánované sústredenie zboru CUP začalo v piatok 20.11.2015 večer naozaj zhurta. Hneď po príchode na dominikánsku osadlosť Pustý dvor sa účastníci pustili do nácviku vešpier a večernej sv. omše, po ktorej nasledovala večera. Neskoré hodiny boli venované motivačnému filmu o spevákoch – senioroch a záver dňa patril spoločenským hrám, pri ktorých mladí mohli tvoriť spoločenstvo.

  V sobotu ráno mladí zboristi odovzdali deň aj svoje hlasivky Bohu v rannej modlitbe. Po výdatných raňajkách nasledoval celodenný nácvik zboru prerušený iba obedom či sv. omšou, počas ktorého si zboristi precvičili hlasivky a naučili nové piesne ako napríklad Vďaka či Žalm 139. V tento deň i napriek nepriaznivému sneho-dažďovému počasiu mali účastníci možnosť absolvovať prechádzku a obdivovať krásu Detvianskeho regiónu. Sobotný večer bol zakončený opäť spoločenskými hrami.

  Zboristi naozaj išli až na dno svojich síl. Dokazuje to aj fakt, že ešte aj celé záverečné nedeľné doobedie bolo venované nácviku. Celé sústredenie bolo ukončené sv. omšou k sviatku nedele Krista Kráľa. Veríme, že zboristi počas sústredenia získali viac, ako len nové piesne, ktoré si môžete vypočuť pri mládežníckych sv. omšiach v stredu o 18.30 hod. v kaplnke na Zvolenskom zámku.

  Štefan Moravčík

  MIGRANTI _ HROZBA ALEBO PRÍNOS?

  beseda_migrantiPod tímto aktuálnym a veríme, že aj zaujímavým titulom sa skrýva  beseda, na ktorú Vás srdečne pozývame do UPC v Banskej Bystrici.

  Hosťom bude o. Ján Viglaš,
  rektor kňazského seminára v Banskej Bystrici – Badíne
  Začínajú v stredu 21. 10. 2015 po večernej sv. omši (asi o 20,00) v UPC Banská Bystrica .  Po našej akademickej sv. omši sa zvezieme autami od Zvolenského zámku. Prihlásiť sa môžeš v CUP do 20.10.2015.

  OSTURŇA A BELIANSKE TATRY

  Brigádnici z čerešní sme navštívili a pozreli si krásne zákutia Belianskych Tatier. V piatok 14.8. večer sme sa ubytovali v stanoch na záhrade u rodiny Tužákovcov. Na druhý deň sme si spolu s Tužákovcami urobili túru. Bolo nás akurát 12 statočných. Prešli sme Tatranskú Javorinu, Kopské sedlo, Široké sedlo až do Ždiaru. Navštívili sme ešte Tatranskú Kotlinu, Belianskú jaskyňu /bolo už zavreté/ , poobede sme mali úžasný obed a oslavu narodenín a večer sme mali v Osturni opekačku. V nedeľu sme mali rannú omšu už o 6.30 hod. a potom sme sa vybrali na cestu domov. Po ceste sme sa zastavili pozrieť Červený kláštor a potom hajde domov. Tu si pozrite pár fotiek.


  PÚŤ CUPKÁROV A DOMKÁROV NA P 15.

  Určite ste počuli o národnom stretnutí mládeže P15 v Poprade. Pozvanie prišlo od Konferencie biskupov Slovenska a dorazila aj medzi zvolenských cupkárov. Ideu spojiť príjemné a užitočné dostala jedna účastníčka púte a myšlienku rozvíjalsprávca CUP páter Bartolomej OP. V stredu 29.7.2015 sa napokon 11 odvážlivci stretli v Telgárte, kde si urobili krátky výlet k prameňu Hrona a odkiaľ nasledujúce ráno putovali naprieč Nízkymi Tatrami až do Liptovskej Tepličky, kde ich ubytoval miestny správca farnosti. Vo štvrtok pútnici putovali dlhých 10 hodín cez Kráľovú hoľu, Martalúzku, Smrečinské sedlo, Doštianky až do Liptovskej Tepličky, kde ich čakala výdatná večera. Záver prvého dňa ukončilo slávenie eucharistie. V piatok už smerovali kroky pútnikov priamo do arény v Poprade. Do Popradu tak prišli všetci pútnici v zdraví. Na P15 sa k nim pripojili už ďalší členovia skupiny, ktorí pre rozličné dôvody sa nemohli zúčastniť pešej púte. Účastníci prešli celkovo za 2 dni putovania okolo 55 km. Z P15 si tak odnášajú kopu zážitkov, stretnutí s priateľmi, ale aj boľavé nohy, ktoré im budú pripomínať namáhavé putovanie, ktoré si čisté srdce vyžaduje.

  CUP Zvolen a DOMKA Zvolen ďakujú účastníkom púte, rodine Hríbikovej za ubytovanie v Telgárte, farnosti Liptovská Teplička za poskytnutie ubytovania a nakoniec organizátorom NSM P15, bez ktorých by nevznikol dôvod na putovanie. Tu pár fotiek.

  PRVÁ SLOVENSKÁ ĽUDOVÁ SV. OMŠA

  Po prvý krát v histórii CUP-ky sme mali na Zvolenskom zámku sv. omšu v ľudovom štýle. Študenti si zohnali nejaké kroje z oblastí v ktorých žijú, ale prišli aj taký, ktorí kroj nemali. Slávnosť bola dňa 29.4.2015 o 18.30 hod. v kaplnke Zvolenského zámku. Sv. omša bola doprevádzaná liturgickým spevom v ľudovom štýle. Po sv. omši v CUP-ke sme si pochutnali na haluškách. Dňa 6.5.2015 o 18.30 v stredu budeme mať poslednú sv. omšu v tomto školskom roku Te Deum na Zvolenskom zámku. Cez skúškové budú sv. omše v kaplnke v CUP-ke od pondelka do stredy.

  SLOVENSKÝ RAJ 2015

  Od 1.5.-3.5.2015 sme boli spoločne na výlete v Slovenskom raji. Všetci, ktorí túžili po samote prírody na Kláštorisku, kde sme bývali a spoločne prechádzali zákutiami krás Slovenského raja. Prešli sme Letanovský mlyn, prielom Hornádu, Obrovský vodopád, Sokoliu dolinu a potom Malý a Veľký Kyseľ atď. Pozrite si pár fotiek:

  PREDMANŽELSKÁ PRÍPRAVA KÁNA GALILEJSKÁ 2016

  Rozmýšľaš o svojom budúcom povolaní. Od marca by sme chceli začať stretnutia tých, ktorý by mali záujem sa niečo viac dozvedieť o manželstve, spoznať trochu sám seba, rozprávať sa o tom s inými a pripraviť sa na spoločný život. Je to aj pre jednotlivcov. Prihlásiť sa môžete u brata Bartolomeja na 0907 438073 alebo barty@post.sk.

  FLORBALOVÝ TURNAJ MEDZI UPC A CUP 2015

  Boli sme na turnaji vo florbale medzi UPC. Začal 27.2 v Bratislave v UPC a skončil 1.3.2015. Po základnej skupine sme boli druhý a v konečnom hodnotení sme skončili na 5. mieste. Pred nami skončili UPC Ružomberok, UPC Bratislava, UPC  Košice a UPC Prešov. Pár fotiek si pozrite tu:

  MODLITBA V TICHU

  Ale keď sa ty ideš modliť, vojdi do svojej izby, zatvor za sebou dvere a modli sa k svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti. (Mt 6, 6) V duchu týchto slov Ťa spoločenstvo PUSTOVŇA (PUSTELNIA) z Krakova v rámci príprav na SVETOVÉ DNI MLÁDEŽE 2016 pozýva do Tvojho vnútra, kde pobudneš v stíšení, mlčaní, v tichu srdca. Ako pobudnúť s Bohom každý deň tvárou v tvár, odkladajúc bokom svoje plány, myšlienky aj slová? Ako sa Mu oddať celý? Na tieto otázky sa pokúša odpovedať táto útla kniha, ktorá vznikla v pustovni kdesi vo Francúzsku. Knihu si možno objednať na www.donbosco.sk ,  nájsť ju môžeš aj v predajniach vydavateľstva Don Bosco.

  Modlitba v tichu

  SEXUALITA VO VZŤAHOCH Richard Vašečka

  V stredu 5.11.2014 o 19.30 hod. po akademickej sv. omši v kaplnke Zvolenského zámku do CUP Emauzských učeníkov vo Zvolene zavítal na prednášku Mgr. Richard Vašečka poslanec NR SR. Rozprával na tému Sexualita vo vzťahoch.

  CUP MARATÓN KOŠICE

  CUP-károm sa nelenilo a ako v roku 2011 a 2012 sa zúčastnili Maratónu mieru v Košiciach. Dvaja bežali celý maratón a ostatní polku, ale aj tak to bolo náročné. Mali sme aj zabezpečovací tím a fotografov. Pár fotiek si môžete pozrieť tu a vychutnať atmosféru.


  PRÁZDNINY SÚ ZA NAMI

  Cez prázdniny ako každý začiatok prázdnin sme prežili na čerešňovej brigáde v Dunajskej Lužnej. Bolo nás dokopy asi 20 študentov. Mali sme možnosť si zarobiť a pomôcť sebe aj iným. Na konci prázdnin sme prežili pár dní na Ábelovej, v Dominikánskom duchovnom centre. To boli prázdniny s CUP-kou, popritom sme zažili množstvo iných stretnutí a akcii. Boli sme niektorí z nás niekoľkokrát na Katarínke, navštívili sme Medžugorie – mládežnícky festival a mali sme brigádu 72 hodín bez kompromisu atď. Pár fotiek si môžete pozrieť tu.

  72 HODÍN BEZ KOMPROMISU

  ZKSM v spolupráci s Domkou vo Zvolene sa zapojilo do celoslovenskej akcie 72 hodín bez kompromisu. V dňoch 16-18.5.2014 sme upratovali okolie kláštora na Západe vo Zvolene, čistili chodníky od buriny, čistili steny kláštora od pavučín a špiny, zatierali grafity a lepili ochrany proti holubom. Zapojili sme mladých ľudí, ktorí sú ochotní niečo zmeniť v svojom okolí a dobrovoľníckou činnosťou skrášliť a oživiť verejný priestor. Viď. pár fotiek.

  OSLAVOVALI SME SVIATOK EMAUZSKÝCH UČENÍKOV

  V stredu 23.4. vo veľkonočnej oktáve CUP oslavovala svojich patrónov. Prečo máme práve v oktáve sviatok Emauzských učeníkov? Pretože práve na tento deň pripadá čítanie Lk 24, 13-35. V predvečer nášho sviatku Emauzských učeníkov sme trochu pookriali na adorácii v kaplnke CUP v dome Phorum.  Náš sviatok sme oslávili na Zvolenskom zámku sv. omšou o 18.30 hod. a agapé v CUP-ke po sv. omši.

  KRÍŽOVÁ CESTA NA PUSTÝ HRAD

  Ako každý rok sme zakončili pôstne obdobie krížovou cestou na Pustý hrad. V roku 2014 to vychádza na 17.4.2014. Stretli sme sa pred internátom Bariny o 4.00 hod. ráno. Bola to naozajstná pravá krížová cesta, ktorá nás pripravila na veľkonočné trojdnie. Tu si pozrite pár fotiek.

  FAŠIANGOVICA

  V utorok pred pôstom sme sa pobavili a do 24.00 hod. trochu oddýchli. Väčšina z nás si pripravila masky, pretože to bol tak trochu i karneval, mali sme súťaž o slaninu, zase sa vrátila na 1. miesto slanina zo Spiša, potom bola súťaž o najlepšiu masku, vyhrala Alenka ako lekárka a Janko ako pacient a na konci sme mali tombolu. Bolo naozaj fajn, na budúce sa na vás tešíme. Pár fotiek si môžete pozrieť tu.

  SVADBY CUP-KÁROV

  V tomto roku 2014 si svoje áno spoločne povedali Alžbetka a Peter. Pred nedávnom mali svadby Zuzka a Vlado,  Štefan s Jankou, Tomáš a Gabika a Mária a Jozef. Prajeme im veľa šťastia v manželskom živote a veľa Božieho požehnania na spoločných cestách a aj v ich mene vás prosíme o modlitby za nich.

  HISTÓRIA ZVOLENSKEJ VEĽKOŽUPY A PREDVIANOČNÝ VEČER

  Mladí, ktorí chceli niečo vedieť o histórii nášho mesta a župy prišli do CUP-ky po sv. omši na zámku o 19.30 hod. O histórii nášho mesta a župy nám rozprával dominikán brat Bernard. Mal pre nás pripravených veľa zaujímavostí a starých dokumentov a mnoho perličiek o pôsobení župy, o pustom hrade a o živote pôvodného obyvateľstva nie len u nás, ale až ne Orave, Liptove a Turci. O týždeň neskoršie 11.12. sme mali poslednú sv. omšu na Zvolenskom zámku a po nej predvianočný večer. Nechýbala kapustnica, koláče a darčeky, ktoré sme dali študentom, ktorých sme si vylosovali. Potom sme mali ešte tombolu pre tých, ktorí nič nedostali, ale aj pre ostatných.  Spestrili sme si spoločne predvianočný čas a skúškové obdobie, ktoré práva začína.

  VÝLETY – KRÍŽNA, PIENINY…

  POZVANIE DO CUP

  Príď do CUP a aktívne využi svoj čas

  Nezanedbávaj svoju dušu a dopraj jej po čom túži. CUP Ti ponúka Svätú omšu spolu s rovesníkmi žijúcimi hodnotami milými Bohu, možnosť rozhovoru s kňazom a sviatosť zmierenia, tiché i moderované adorácie, modlitbu ruženca, prednášky a mnohé iné duchovné aktivity.

  Popri tom v CUP nájdeš množstvo priateľstiev a vzťahov (možno aj svojho životného partnera a neskôr manžela či manželku). Zároveň Ti ponúkame zapojením sa do našich akcií podnecovať v sebe ducha tvorivosti a všetkých svojich známych ale aj skrytých darov.

  Ak Vám CUP prirástlo k srdcu natoľko, že by ste sa chceli viac, alebo pravidelne zúčastňovať na jeho živote, pozývame Vás aj do jednotlivých stretiek a spoločenstiev ktoré tu slúžia.

  Neboj sa a príď, vieme že je to zo začiatku ťažké, ale uvidíš, že to stojí za to. Stojí za to mať spoločenstvo veriacich ľudí, stojí za to mať možnosť prísť a jednoducho sa porozprávať o hocičom, aj o problémoch.